The biggest and open food court in down-town Ho Chi Minh

The biggest and open food court in down-town Ho Chi Minh

loading
Info

Đây có thể xem là "food-court" lớn nhất của thành phố, nằm ngay trung tâm phố đi bộ. Buổi tối có thể thấy rất nhiều brand ăn uống ở đây.