Bảo Lê Ca

Bảo Lê Ca

Leica M1.
Hang Luồn, Hạ Long

Hang Luồn, Hạ Long

View
Bridgestone Tire

Bridgestone Tire

View
Bụi cây bên cạnh tường gạch

Bụi cây bên cạnh tường gạch

View
Bức tường đá

Bức tường đá

View
Gành Đá Dĩa

Gành Đá Dĩa

View
3 Street Lights

3 Street Lights

View
8 Towers at Fo Guang Shan

8 Towers at Fo Guang Shan

View
Chụp hình trên điện thoại vào buổi tối

Chụp hình trên điện thoại vào buổi tối

View
Quang cảnh tuyệt đẹp của biển Phú Yên

Quang cảnh tuyệt đẹp của biển Phú Yên

View