Tag: Cathedral

Công trình trùng tu Nhà thờ Đức Bà

Công trình trùng tu Nhà thờ Đức Bà

View
Nhà thờ Đức Bà giữa hàng cây

Nhà thờ Đức Bà giữa hàng cây

View
Bức tranh bên tường nhà thờ Đức Bà

Bức tranh bên tường nhà thờ Đức Bà

View
Một người bán hàng trên đường phố

Một người bán hàng trên đường phố

View
Tượng Đức Mẹ ở Nhà thờ Đức Bà

Tượng Đức Mẹ ở Nhà thờ Đức Bà

View
Công trường trùng tu Nhà thờ Đức Bà

Công trường trùng tu Nhà thờ Đức Bà

View
Người đi đường ngang qua Nhà thờ Đức Bà

Người đi đường ngang qua Nhà thờ Đức Bà

View
Các anh công nhân xây dựng tại một công trình

Các anh công nhân xây dựng tại một công trình

View
Nhà thờ Đức Bà trong một buổi nắng mai

Nhà thờ Đức Bà trong một buổi nắng mai

View
Tượng Đức Mẹ

Tượng Đức Mẹ

View