Cathedral

10 photos with this tag
Công trình trùng tu Nhà thờ Đức Bà

Công trình trùng tu Nhà thờ Đức Bà

Nha Tho Duc Ba View project
Nhà thờ Đức Bà giữa hàng cây

Nhà thờ Đức Bà giữa hàng cây

Nha Tho Duc Ba View project
Bức tranh bên tường nhà thờ Đức Bà

Bức tranh bên tường nhà thờ Đức Bà

nha tho View project
Một người bán hàng trên đường phố

Một người bán hàng trên đường phố

Quan 1 View project
Tượng Đức Mẹ ở Nhà thờ Đức Bà

Tượng Đức Mẹ ở Nhà thờ Đức Bà

Nha Tho Duc Ba View project
Công trường trùng tu Nhà thờ Đức Bà

Công trường trùng tu Nhà thờ Đức Bà

dang xay dung View project
Người đi đường ngang qua Nhà thờ Đức Bà

Người đi đường ngang qua Nhà thờ Đức Bà

Nha Tho Duc Ba View project
Các anh công nhân xây dựng tại một công trình

Các anh công nhân xây dựng tại một công trình

dang xay dung View project
Nhà thờ Đức Bà trong một buổi nắng mai

Nhà thờ Đức Bà trong một buổi nắng mai

Nha Tho Duc Ba View project
Tượng Đức Mẹ

Tượng Đức Mẹ

Nha Tho Duc Ba View project