Công trường trùng tu Nhà thờ Đức Bà

Công trường trùng tu Nhà thờ Đức Bà

loading
Info

Các anh công nhân đứng thành hàng thẳng trên giàn giáo xây dựng ở công trường trùng tu Nhà thờ Đức Bà.