Tag: cau Song Han

Cầu sông Hàn

Cầu sông Hàn

View
Đà Nẵng về chiều

Đà Nẵng về chiều

View
Đà Nẵng rực rỡ ánh đèn phố thị

Đà Nẵng rực rỡ ánh đèn phố thị

View
Những cây cầu dưới đường chân trời Đà Nẵng

Những cây cầu dưới đường chân trời Đà Nẵng

View
Da Nang City on the side of Han river

Da Nang City on the side of Han river

View
Cầu sông Hàn trong một buổi chiều

Cầu sông Hàn trong một buổi chiều

View
Cầu sông Hàn về đêm

Cầu sông Hàn về đêm

View
Cầu Sông Hàn

Cầu Sông Hàn

View
Han River - Da Nang

Han River - Da Nang

View