Những cây cầu dưới đường chân trời Đà Nẵng

Những cây cầu dưới đường chân trời Đà Nẵng

Cầu Rồng, cầu sông Hàn ở trung tâm Đà Nẵng, bên trên là một bầu trời với những đám mây vần vũ chạy về phía cuối chân trời.