Tag: Central Vietnam

Non nước Phú Yên

Non nước Phú Yên

View
Quang cảnh tuyệt đẹp của biển Phú Yên

Quang cảnh tuyệt đẹp của biển Phú Yên

View
Tháp Nhạn

Tháp Nhạn

View
Trường Lang

Trường Lang

View
Cờ Việt Nam tại Mũi Điện

Cờ Việt Nam tại Mũi Điện

View
Gành Đá Đĩa

Gành Đá Đĩa

View
Tháp Nhạn

Tháp Nhạn

View
Mũi Điện, Phú Yên

Mũi Điện, Phú Yên

View
Hải đăng Mũi Điện

Hải đăng Mũi Điện

View
Gành Đá Đĩa

Gành Đá Đĩa

View