Trường Lang

Trường Lang

loading
Info

Trường lang là tên gọi của hệ thống hành lang, một thành tố kiến trúc đặc sắc trong Tử Cấm Thành của triều Nguyễn ở Huế.