city light

Khu nhà giàu Sài Gòn

Khu nhà giàu Sài Gòn

View
Ferris Wheel Lights

Ferris Wheel Lights

View
Những cây thông trang hoàng rực rỡ mùa Giáng Sinh

Những cây thông trang hoàng rực rỡ mùa Giáng Sinh

View
Ferris Wheel Lights

Ferris Wheel Lights

View
Chirstmas Tree Light

Chirstmas Tree Light

View
Đu quay đầy màu sắc

Đu quay đầy màu sắc

View
Ferris Wheel Lights

Ferris Wheel Lights

View
Crowd Watching Fireworks

Crowd Watching Fireworks

View
Bikini Beach Gate

Bikini Beach Gate

View
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời thành phố

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời thành phố

View