dai phun nuoc

Ánh nắng chiếu sáng đài phun nước

Ánh nắng chiếu sáng đài phun nước

View
Đài phun nước kiểu Âu

Đài phun nước kiểu Âu

View
Dancing Statues Grand World Park

Dancing Statues Grand World Park

View
Đài phun nước tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Đài phun nước tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

View
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

View
Góc nghỉ chân tại đài phun nước

Góc nghỉ chân tại đài phun nước

View