Đài phun nước tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Đài phun nước tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

loading
Info

Đài phun nươc tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, công trình hoàn thành kỉ niêm 60 năm giải phóng thủ đô.