Tag: Mien Trung

Non nước Phú Yên

Non nước Phú Yên

View
Quang cảnh tuyệt đẹp của biển Phú Yên

Quang cảnh tuyệt đẹp của biển Phú Yên

View
Tháp Nhạn

Tháp Nhạn

View
View từ đỉnh đèo Hải Vân

View từ đỉnh đèo Hải Vân

View
Trường Lang

Trường Lang

View
Cờ Việt Nam tại Mũi Điện

Cờ Việt Nam tại Mũi Điện

View
Nhà hát Duyệt Thị đường

Nhà hát Duyệt Thị đường

View
Gành Đá Đĩa

Gành Đá Đĩa

View
Tháp Nhạn

Tháp Nhạn

View
Mũi Điện, Phú Yên

Mũi Điện, Phú Yên

View