Nha Tho Duc Ba

15 photos with this tag
Trùng tu nhà thờ Đức Bà

Trùng tu nhà thờ Đức Bà

Nha Tho Duc Ba View project
Tượng Đức Mẹ Hòa Bình

Tượng Đức Mẹ Hòa Bình

Nha Tho Duc Ba View project
Công trình trùng tu Nhà thờ Đức Bà

Công trình trùng tu Nhà thờ Đức Bà

Nha Tho Duc Ba View project
Nhà thờ Đức Bà giữa hàng cây

Nhà thờ Đức Bà giữa hàng cây

Nha Tho Duc Ba View project
Bức tranh bên tường nhà thờ Đức Bà

Bức tranh bên tường nhà thờ Đức Bà

nha tho View project
Một người bán hàng trên đường phố

Một người bán hàng trên đường phố

Quan 1 View project
Vẻ đẹp lao động

Vẻ đẹp lao động

dang xay dung View project
Tượng Đức Mẹ trước nhà thờ Đức Bà

Tượng Đức Mẹ trước nhà thờ Đức Bà

Nha Tho Duc Ba View project
Tượng Đức Mẹ ở Nhà thờ Đức Bà

Tượng Đức Mẹ ở Nhà thờ Đức Bà

Nha Tho Duc Ba View project
Công trường trùng tu Nhà thờ Đức Bà

Công trường trùng tu Nhà thờ Đức Bà

dang xay dung View project