Nha Tho Duc Ba

Trùng tu nhà thờ Đức Bà

Trùng tu nhà thờ Đức Bà

View
Tượng Đức Mẹ Hòa Bình

Tượng Đức Mẹ Hòa Bình

View
Công trình trùng tu Nhà thờ Đức Bà

Công trình trùng tu Nhà thờ Đức Bà

View
Nhà thờ Đức Bà giữa hàng cây

Nhà thờ Đức Bà giữa hàng cây

View
Bức tranh bên tường nhà thờ Đức Bà

Bức tranh bên tường nhà thờ Đức Bà

View
Một người bán hàng trên đường phố

Một người bán hàng trên đường phố

View
Vẻ đẹp lao động

Vẻ đẹp lao động

View
Tượng Đức Mẹ trước nhà thờ Đức Bà

Tượng Đức Mẹ trước nhà thờ Đức Bà

View
Tượng Đức Mẹ ở Nhà thờ Đức Bà

Tượng Đức Mẹ ở Nhà thờ Đức Bà

View
Công trường trùng tu Nhà thờ Đức Bà

Công trường trùng tu Nhà thờ Đức Bà

View