Ninh Thuan

Làng chài Hải Chữ

Làng chài Hải Chữ

View
Bãi Kinh

Bãi Kinh

View
Đường ven biển Ninh Thuận

Đường ven biển Ninh Thuận

View
Thắng cảnh núi Đá Chồng

Thắng cảnh núi Đá Chồng

View
3 chiếc chong chóng

3 chiếc chong chóng

View
Điện gió Đầm Nại

Điện gió Đầm Nại

View
Cánh đồng bát ngát

Cánh đồng bát ngát

View
Đường vào điện gió Đầm Nại

Đường vào điện gió Đầm Nại

View
Vẻ ngọc ngà của vịnh Vĩnh Hy

Vẻ ngọc ngà của vịnh Vĩnh Hy

View
Những chiếc chong chóng gió

Những chiếc chong chóng gió

View