Ninh Thuan

18 photos with this tag
3 chiếc chong chóng

3 chiếc chong chóng

dien gio View project
Điện gió Đầm Nại

Điện gió Đầm Nại

dien gio View project
Cánh đồng bát ngát

Cánh đồng bát ngát

Dam Nai View project
Đường vào điện gió Đầm Nại

Đường vào điện gió Đầm Nại

dien gio View project
Vẻ ngọc ngà của vịnh Vĩnh Hy

Vẻ ngọc ngà của vịnh Vĩnh Hy

Vinh Hy View project
Những chiếc chong chóng gió

Những chiếc chong chóng gió

Ninh Thuan View project
Thuyền đánh cá trên vịnh Vĩnh hy

Thuyền đánh cá trên vịnh Vĩnh hy

Vinh Hy View project
Di tích Ba Tháp

Di tích Ba Tháp

Ninh Thuan View project
Đường vào điện gió Đầm Nại

Đường vào điện gió Đầm Nại

Dam Nai View project
Bãi Chuối

Bãi Chuối

Ninh Thuan View project