Đường vào điện gió Đầm Nại

Đường vào điện gió Đầm Nại

loading
Info

Những chiếc chong chóng gió khổng lồ dần hiện trên con đường dẫn vào điện gió Đầm Nại, Ninh Thuận.