square

4 photos with this tag
Nhà hát Quốc gia Đài Loan

Nhà hát Quốc gia Đài Loan

theater View project
Quảng trường Tự do

Quảng trường Tự do

Taiwan View project
Đài phun nước tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Đài phun nước tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Ha Noi View project
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Ha Noi View project