Tag: thuyen thung

Làng chài Hải Chữ

Làng chài Hải Chữ

View
Con thuyền lênh đênh trên biển

Con thuyền lênh đênh trên biển

View
Những chiếc thuyền thúng tại Gành Đá Dĩa

Những chiếc thuyền thúng tại Gành Đá Dĩa

View
Gành Đá Dĩa

Gành Đá Dĩa

View
Thuyền thúng trên bãi biển

Thuyền thúng trên bãi biển

View
Hai chiếc thuyền thúng

Hai chiếc thuyền thúng

View
"Bãi thuyền" trên bờ biển Đà Nẵng

"Bãi thuyền" trên bờ biển Đà Nẵng

View
Phan Thiet Sandy Beach

Phan Thiet Sandy Beach

View
My Khe Beach - Da Nang

My Khe Beach - Da Nang

View