Tag: traffic light

Dưới chân cầu Ba Son

Dưới chân cầu Ba Son

View
Chờ đèn giao thông tại một ngã tư

Chờ đèn giao thông tại một ngã tư

View
Chờ đèn giao thông tại một ngã tư

Chờ đèn giao thông tại một ngã tư

View
Bầu trời vần vũ

Bầu trời vần vũ

View
Waiting at red light

Waiting at red light

View
Chờ đèn đỏ

Chờ đèn đỏ

View
Đằng sau một anh chạy Grab

Đằng sau một anh chạy Grab

View
Đường phố trong một ngày mưa

Đường phố trong một ngày mưa

View
Red Traffic Light

Red Traffic Light

View
Thu Thiem Tunnel Rooftop Park

Thu Thiem Tunnel Rooftop Park

View