urban light

Quận 1 nhìn từ Quận 2

Quận 1 nhìn từ Quận 2

View
Phơi sáng tại Vinhomes

Phơi sáng tại Vinhomes

View
Đêm Vinhomes rực rỡ

Đêm Vinhomes rực rỡ

View
Pháo hoa rực rỡ

Pháo hoa rực rỡ

View
Trời chuyển sắc ở khu dân cư

Trời chuyển sắc ở khu dân cư

View
6PM view from the top

6PM view from the top

View
City Light

City Light

View
A colorful city

A colorful city

View
Vinhomes Central Park in a rainy evening

Vinhomes Central Park in a rainy evening

View