Trời chuyển sắc ở khu dân cư

Trời chuyển sắc ở khu dân cư

Bầu trời với những vùng sắc màu đan xen vào nhau qua góc nhìn tại một căn hộ tầng cao. Loe loé là những đóm sáng từ các ô cửa khu thị và ánh đèn đường.

Camera: Apple-iPhone 13 Pro Max
Focal: 1.6 mm @ f1.8
ISO: 400
Shutter Speed: 0.4