vat pham trung bay

7 photos with this tag
WinMart Birthday Promotion Area

WinMart Birthday Promotion Area

Vinmart View project
Nhân viên Coca Cola đang điều chỉnh tủ mát trưng bày

Nhân viên Coca Cola đang điều chỉnh tủ mát trưng bày

Coca-Cola View project
Cây dù trưng bày của quán Ông Bầu

Cây dù trưng bày của quán Ông Bầu

umbrella View project
Chinsu Cá Cơm Shelf-divider

Chinsu Cá Cơm Shelf-divider

Chinsu View project
M&M Chocolate Mascot

M&M Chocolate Mascot

M&M View project
Table Tent in Chang Kang Kung

Table Tent in Chang Kang Kung

Chang Kang Kung View project
In-store Display Shelf

In-store Display Shelf

merchandising View project