winter

Phố Lê Thái Tổ trong một buổi chiều vào đông

Phố Lê Thái Tổ trong một buổi chiều vào đông

View
Một phần Seoul vào cuối Đông

Một phần Seoul vào cuối Đông

View