Phố Lê Thái Tổ trong một buổi chiều vào đông

Phố Lê Thái Tổ trong một buổi chiều vào đông

loading
Info

Dòng xe tấp nập giữa 2 hàng lá xanh của một phần phố Lê Thái Tổ khi hà Nội đang chuyển mình vào đông.