Alex Nguyen

Alex Nguyen

Thích chụp hình thương hiệu.
Website / 246 photos
A girl looking afar

A girl looking afar

girl View project
Services Marketing: An Asian Pacific Perspective

Services Marketing: An Asian Pacific Perspective

marketing View project
Top 5 Photos of February 2023

Top 5 Photos of February 2023

View project
Marketing Calculator: Measuring and Managing Return on Marketing

Marketing Calculator: Measuring and Managing Return on Marketing

marketing View project
Show diễn Tinh hoa Việt Nam

Show diễn Tinh hoa Việt Nam

Viet Nam View project
Marketing Calculator: Measuring and Managing Return on Marketing Investment

Marketing Calculator: Measuring and Managing Return on Marketing Investment

marketing View project
Quay phim bằng điện thoại

Quay phim bằng điện thoại

dien thoai View project
Grand World về đêm

Grand World về đêm

Grand World View project
Quán nước xanh mát

Quán nước xanh mát

cay du View project
Ba Son Bridge By Night

Ba Son Bridge By Night

cau Ba Son View project