Alex Nguyen

Thích chụp hình thương hiệu.
A girl showing victory sign

A girl showing victory sign

victory View photo
Clear Morning

Clear Morning

morning View photo
Sunset

Sunset

building View photo
Một tiệm sửa xe với các bảng hiệu được tài trợ bởi Castrol

Một tiệm sửa xe với các bảng hiệu được tài trợ bởi Castrol

Castrol View photo
A staircase to nowhere...

A staircase to nowhere...

funny View photo
Behind a Grab Bike

Behind a Grab Bike

Grab View photo
Những chú chuột Logitech

Những chú chuột Logitech

Logitech View photo
Don't text and drive!!!

Don't text and drive!!!

safety View photo
Hoàng hôn rực rỡ

Hoàng hôn rực rỡ

sunset View photo
Cross the line, but not finish...

Cross the line, but not finish...

motobike View photo