Một người đang ông đang suy nghĩ và nhìn về ánh sáng của những tòa nhà. Vinhomes Central Park.