Một thanh niên lái xe Nouvo tư thế khá ngầu, ngang qua phố đi bộ Nguyễn Huệ.