Cao tốc về Hải Phòng

Cao tốc về Hải Phòng

High-way to Hai Phong City from Ha Long City.

Camera: FUJIFILM-X100V
Focal: 23.0 mm @ f5.0
ISO: 320
Shutter Speed: 1/2574