Phố vắng đêm khuya

Phố vắng đêm khuya

Một con phố vắng lặng, tĩnh mịch, gần nửa đêm, ánh đèn hiu hắt.