Thắng cảnh Hạ Long

Thắng cảnh Hạ Long

Trông như "hòn non bộ" khổng lồ với chiếc tàu mô hình.

Camera: FUJIFILM-X100V
Focal: 23.0 mm @ f5.6
ISO: 160
Shutter Speed: 1/471