2 bạn nữ chở nhau đi chạy bộ tại sự kiện "Cung đường Yêu thương".