Đường Điện Biên Phủ, phường 22, chụp từ cầu vượt qua đoạn Văn Thánh, Pearl Plaza.