Con đường giữa rừng thông

Con đường giữa rừng thông

Con đường giữa rừng thông Đà Lạt hiện ra thẳng tắp, được bao quanh bởi những hàng thông xanh ngút ngàn.