Một nhánh nhỏ của hồ Tuyền Lâm

Một nhánh nhỏ của hồ Tuyền Lâm

Một nhánh nhỏ của hồ Tuyền Lâm, với mặt nước trong len lỏi giữa những tán thông xanh mướt.