Góc nhìn từ cáp treo InterContinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort

Góc nhìn từ cáp treo InterContinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort

Góc nhìn từ trên cao của InterContinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort.

Camera: SONY-ILCE-7M4
Focal: 49.0 mm @ f4.0
ISO: 200
Shutter Speed: 1/125