Hầm xuyên núi Hạ Long - Cẩm Phả

Hầm xuyên núi Hạ Long - Cẩm Phả

"Kỳ quan" hầm xuyên núi dài nhất Quảng Ninh ở đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả.

Đoạn hầm xuyên núi nằm trên tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả có thiết kế dài 235m, với 2 ống hầm, mỗi ống 3 làn xe và được triển khai từ tháng 3/2021.

Đây là đường hầm xuyên núi lớn nhất Quảng Ninh đến thời điểm này và cũng là một trong những đường hầm xuyên núi có nền đường lớn nhất Việt Nam. Công trình do Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả triển khai thi công từ tháng 7/2020 trong thời gian 390 ngày với tổng mức đầu tư trên 247,5 tỷ đồng.