Hình chụp đêm từ Quận 2 nhìn về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.