Tag: skyline

Quận 1 nhìn từ Quận 2

Quận 1 nhìn từ Quận 2

View
Bến Bạch Đằng

Bến Bạch Đằng

View
Những cây cầu dưới đường chân trời Đà Nẵng

Những cây cầu dưới đường chân trời Đà Nẵng

View
Quận 7 Panorama

Quận 7 Panorama

View
The rain is coming

The rain is coming

View
Một góc Quận 7

Một góc Quận 7

View
Hoàng hôn rực rỡ

Hoàng hôn rực rỡ

View
Cầu Sài Gòn

Cầu Sài Gòn

View
The View from my balcony

The View from my balcony

View
Big Busy City

Big Busy City

View