Cơn mưa đang đến từ xa, mặc cho bầu trời vẫn còn trong xanh...