Cảnh thành phố vừa lên đèn trên ngã năm đông đúc bậc nhất Sài Gòn