Trưng bày ngoài trời của MILO tại Vinhomes Central Park.