Một buổi sáng yên lành ở một nẻo đường Quận 1

Một buổi sáng yên lành ở một nẻo đường Quận 1

Đường Ngô Đức Kế, Quận 1 dường như còn say ngủ khi ánh nắng đầu tiên đã xuống đường.

Camera: SONY-ILCE-7RM4
Focal: 20.0 mm @ f13.0
ISO: 100
Shutter Speed: 1/50