POSM của kem Merino

POSM của kem Merino

Vật phẩm trưng bày (point-of-sales material) của kem Celano / Merino. Dòng sản phẩm này là có chữ "Home" nhỏ bên dưới, cộng với tagline "Mang kem về nhà", thì chắc là đang chạy chiến dịch khuyến khích người tiêu dùng mua kem về bỏ tủ lạnh ăn từ từ. Mục tiêu tăng thêm doanh số bằng cách đem về nhà, chứ ăn tại chỗ thường chỉ 1-2 cây là giỏi.

Câu hỏi tiếp theo là với thông điệp này, thì thiết kế bao bì có gì khác so với các loại kem cây ăn tại chỗ thông thường?

Camera: Apple-iPhone 13 mini
Focal: 5.1 mm @ f1.6
ISO: 50
Shutter Speed: 1/315