Lễ chùa đầu năm

Lễ chùa đầu năm

loading
Info

Lễ chùa vào ngày mùng 1 dường như đã trở thành một phong tục của Tết cổ truyền Việt Nam.