statue

7 photos with this tag
Đức Thánh Trần Hưng Đạo

Đức Thánh Trần Hưng Đạo

buc tuong View project
Đức Thánh Trần Hưng Đạo

Đức Thánh Trần Hưng Đạo

Quan 1 View project
Tượng Đức Mẹ Hòa Bình

Tượng Đức Mẹ Hòa Bình

Nha Tho Duc Ba View project
Đường Nguyễn Thị Nghĩa

Đường Nguyễn Thị Nghĩa

Quan 1 View project
Dancing Statues Grand World Park

Dancing Statues Grand World Park

buc tuong View project
Tượng tình nhân biết đi Ali và Nino tại The Arena Cam Ranh

Tượng tình nhân biết đi Ali và Nino tại The Arena Cam Ranh

Cam Ranh View project
Statue of the Primavera

Statue of the Primavera

buc tuong View project