Statue

Tượng các thiên thần ở Vinhomes Central Park

Tượng các thiên thần ở Vinhomes Central Park

View
"Absorbed By Light" Statues At The Love River Bay Site, Kaohsiung

"Absorbed By Light" Statues At The Love River Bay Site, Kaohsiung

View
Tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo

Tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo

View
Công Trường Mê Linh

Công Trường Mê Linh

View
Đôi mèo tại đường hoa Nguyễn Huệ 2023

Đôi mèo tại đường hoa Nguyễn Huệ 2023

View
Đức Thánh Trần Hưng Đạo

Đức Thánh Trần Hưng Đạo

View
Đức Thánh Trần Hưng Đạo

Đức Thánh Trần Hưng Đạo

View
Tượng Đức Mẹ Hòa Bình

Tượng Đức Mẹ Hòa Bình

View
Đường Nguyễn Thị Nghĩa

Đường Nguyễn Thị Nghĩa

View
Dancing Statues Grand World Park

Dancing Statues Grand World Park

View