Đường Nguyễn Thị Nghĩa

Đường Nguyễn Thị Nghĩa

Ngã sáu Phù Đổng & đường Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1

Camera: Canon-Canon EOS R
Focal: 35.0 mm @ f5.6
ISO: 100
Shutter Speed: 1/200