Một hàng dài những thực khách, ngồi và đứng, chờ được gọi vào ăn lẩu Hadilao.