Asian girl recording a podcast

Asian girl recording a podcast

Một cô gái Việt Nam đi ghi âm chương trình podcast với khách mời.

Bối cảnh tương tự: phỏng vấn, họp online, podcast, microphone...

Camera: RICOH IMAGING COMPANY, LTD.-RICOH GR III
Focal: 18.3 mm @ f2.8
ISO: 800
Shutter Speed: 1/250