Liễng trang trí trên một cành đào Tết

Liễng trang trí trên một cành đào Tết

Chữ Trung Quốc chắc có nghĩa là "Lộc" quá.

Camera: SONY-ILCE-7M4
Len: E 28-75mm F2.8-2.8
Focal: 58.0 mm @ f2.8
ISO: 1250
Shutter Speed: 1/125