Chở nhau đi mua hoa Tết

Chở nhau đi mua hoa Tết

Cái cây to như vậy làm sao mà chở về? :D

Camera: SONY-ILCE-7M4
Len: E 28-75mm F2.8-2.8
Focal: 29.0 mm @ f2.8
ISO: 2000
Shutter Speed: 1/160