Một cô gái chụp hình với tư thế pose khá lạ... =)))